لباس نوزاد و کودک لوپتو

پیش بند

کلاه

شورت

هد / دستمال سر

بند پستونک